Визначення термінів

 • «Сайт» – веб-сайт Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Майбутнє», який знаходиться за адресою: https://future-ua.com/
 • «Фонд» – Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Майбутнє» зареєстрована у Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Гетьманська, 9, кв.120, код ЄДРПОУ: 44850720.
 • «Правила» – цей документ, який встановлює принципи та умови роботи Сайту та користування ним, права та обов’язки Користувачів, а також права та обов’язки Фонду.
 • «Користувач» – кожна фізична особа, юридична особа, а також організація, яка не є юридичною особою, що будь-яким способом користується послугами, які надає Фонд за допомогою Сайту.
 • «Благодійник» – Користувач, який є повністю дієздатною фізичною особою або фізичною особою з обмеженою дієздатністю, який зареєструвався на Сайті або користується Сайтом, а також, якщо Фонд надав таку можливість, юридична особа або дієздатна організація, яка не є юридичною особою, яка зареєструвалася на Сайті.
 • «Обліковий запис» – запис, який знаходиться у автоматизованій базі даних Сайту, та який містить дані авторизації Користувача та його персоналізовану інформацію.
 • «Сервіс фінансового посередництва» – сервіс фінансового посередництва Fondy (https://fondy.ua/uk/), материнською компанією якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія “Елаєнс”» зареєстроване у м. Києві, вул. Круглоуніверситетська, 14. Ліцензія НБУ на здійснення переказів в національній валюті без відкриття рахунків № 21 від 05 жовтня 2011 р.
 • «Потребуючий» – особа, для якої з метою допомоги Фонд організує Збір, та для якої Фонд організує допомогу з суми усіх Пожертв.
 • «Пожертва» – сума, яка складає пожертву у розумінні положень Цивільного кодексу, яку Користувач надає Фонду, зокрема, у зв’язку зі Збором.
 • «Збір» – акція, яку Фонд оголошує на Сайті, що полягає на зборі коштів на досягнення визначеної мети, або на статутні цілі Фонду у широкому розумінні.

 

Загальні положення

 • Сайт є виключною власністю Фонду.
 • Фонд надає Користувачам електронну адресу: info@future-ua.com – призначену для зв’язку з ним, на яку Користувачі можуть надсилати Фонду будь-які запитання, пропозиції, зауваження та інформацію.

 • Кожну згадку у змісті Правил про повідомлення, інформування або будь-яку іншу форму контакту з Фондом слід розуміти як надіслання повідомлення на електронну адресу (e-mail), вказану у попередньому пункті.

 • Реєстрація та користування послугами, які надаються у рамках Сайту, відбувається добровільно та безкоштовно.

 • Кожен Користувач Сайту зобов’язаний ознайомитися з Правилами та виразити згоду на їх зміст.

 • Логотип та назва Сайту захищені правом та є власністю Фонду. Використовувати логотип або назву Сайту будь-яким способом без згоди Фонду, за винятком ситуацій, передбачених положеннями чинного законодавства, заборонено.

 • Авторські права на графічні елементи Сайту та інші його елементи, які розмістив Фонд, а також на доступ до всього контенту Сайту належать виключно Фонду та третім особам, з якими Фонд уклав відповідні ліцензійні договори. Будь-яке копіювання, тиражування та розповсюдження елементів Сайту, а також доступ до повного вмісту Сайту без згоди Фонду забороняється.

 • Користувач, який розміщує на Сайті зображення третьої особи, повинен мати згоду цієї особи на розповсюдження її зображення у рамках Сайту. Якщо у цієї особи немає повної дієздатності, згоду надає її законний представник.

 

Технічні умови користування Сайтом, заборона представлення незаконного контенту, заборонений контент на Сайті

 • Для відповідного користування послугами Сайту Користувачами, у тому числі з метою здійснення успішної реєстрації та входу, необхідно мати у сукупності:

 • На Сайті заборонено розміщувати матеріали, які порушують закон, зокрема, закликають до расової, етнічної та релігійної ворожнечі, матеріали порнографічні або педофільські, матеріали, які прославляють фашизм, нацизм, комунізм, пропагують насильство, ображають релігійні почуття, порушують права інших осіб, зокрема, їх особисте благо.

 • Фонд, у випадку отримання інформації про розміщення на Сайті матеріалів, які порушують закон, негайно заблокує до них доступ.

 • Користувачам забороняється розміщувати на Сайті дані, які містять номери банківських рахунків або реквізити рахунків у сервісі PayPal або в інших подібних сервісах, а також прямі та непрямі посилання на сторінки WWW, де вказується номер банківського рахунку або реквізити рахунку в сервісі PayPal або в інших подібних сервісах. У разі виявлення порушення заборони, про яку йдеться у попередньому реченні, Фонд усуне заборонені дані. Крім того, Фонд має право усунути Обліковий запис Користувача, який порушив заборону.

 • Розміщувати на Сайті без попередньої згоди Фонду рекламні, маркетингові матеріали, а також матеріали, пов’язані з просуванням, заборонено. Виняток – якщо інше передбачено у Правилах.

 • Фонд має право розміщувати на Сайті рекламні, маркетингові матеріали, а також матеріали, пов’язані з просуванням, від Фонду або третіх осіб.

 • Користувач, який розміщує на Сайті будь-які матеріали, у тому числі своє зображення, виражає згоду на розповсюдження цих матеріалів Фондом.

 • Фонд заявляє, що матеріали, які розміщуються ним на Сайті, зокрема описи Зборів, можуть бути виконані Фондом на підставі інформації, яку надали Користувачі, особи, які просять про допомогу, а також їх близькі. Фонд на підставі наданих матеріалів перевіряє мету і суму Збору. Фонд не несе відповідальність за думки, оцінки та почуття, пов’язані з перебігом лікування або хвороби осіб, які просять про допомогу, де ці думки, оцінки та почуття, є елементами опису Зборів.

 

Благодійники – реєстрація

 • Благодійником може бути повністю дієздатна фізична особа, фізична особа з обмеженою дієздатністю (за згодою законного представника), а також юридична особа або дієздатна організація, яка не є юридичною особою.

 • Суб’єкти, про яких йдеться у попередньому пункті, можуть самостійно, добровільно та безкоштовно зареєструватися на Сайті.

 • При реєстрації Благодійника необхідно вказати електронну адресу (e-mail), на яку Фонд надішле повідомлення, що містить посилання на реєстраційний формуляр. Для завершення реєстрації необхідно натиснути на посилання та заповнити щонайменше три позиції формуляра, які не позначені як необов’язкові. Наслідком натиснення на кнопку «Зареєструватися» є активація Облікового запису Благодійника та укладення з Фондом договору про користування послугами у рамках Сайту згідно з умовами, описаними у Правилах.

 • Вибраний Користувачем логін не може містити в собі захищені законом торгові знаки або інші позначення, користуватися якими Благодійник не має права, зокрема, такі, які оманливо представляють Благодійника як іншу публічно відому особу, а також слова, які вважаються образливими.

 • Фонд, у випадку отримання інформації про розміщення Благодійником у логіні позначення, про яке йдеться в п. 4, може змінити логін, інформуючи про це Користувача у повідомленні (e-mail).

 

Благодійники – послуги

Фонд надає Благодійникам наступні послуги:

 • надає можливість користування Обліковим записом Благодійника,

 • надає можливість, за допомогою Сервісу фінансового посередництва або іншим вказаним у Правилах способом, здійснення Пожертв для Фонду,

 • надає можливість заявляти про потребуючих осіб, щоб Фонд міг розпочати для них збір коштів.

 

Збори та передавання Пожертв

 • Збори на Сайті публікуються виключно Фондом. Фонд може проводити збори як самостійно, так і при співпраці з іншими Користувачами.

 • Пожертви не повертаються за винятком ситуацій, передбачених законодавством.

 • Користувачі можуть переказувати Пожертви за допомогою Сервісів фінансового посередництва або шляхом здійснення переказу на банківський рахунок Фонду.

 • У разі переказу Пожертви шляхом здійснення переказу на банківський рахунок Фонду, повідомлення (e-mail) про які йдеться вище, не надсилаються.

 • Будь-які скарги, пов’язані з переказом Пожертви розглядатимуться у порядку, передбаченому розділом Скарги.

 • Розрахунки транзакцій, пов’язаних з переказами Пожертв шляхом здійснення переказу, за винятком переказів, здійснених безпосередньо на рахунок Фонду, відбуваються за посередництвом розрахункового центру Сервісу фінансового посередництва.

 • Загальна сума Пожертв, які переказують Користувачі на даний Збір, висвітлена на Сайті, при чому ця сума – приблизна, та вона може відрізнятися від загальної суми дійсно переказаних Пожертв, наприклад, у зв’язку з можливими перебоями у роботі банківської системи, або через інциденти з відсутностю відповіді платіжної системи.

 • Користувач може переказувати Пожертви анонімно або таким чином, що розмір переказаних ним Пожертв та Збори, підтримані Користувачем, висвітлені для інших Користувачів.

 

Пожертви для осіб, для яких організовано Збір, обов’язки Фонду

 • Фонд зобов’язується переказати кошти, накопичені у рамках Збору, який проводиться при співпраці з Користувачем на цілі, вказані Потребуючим, згідно зі статутом Фонду. Сума пожертви може бути зменшена на суми Пожертв, щодо яких виник обов’язок повернення Користувачеві.

 • Суму Пожертви, про яку йдеться у п. 1, Фонд зобов’язаний витратити повністю на досягнення мети Збору, згідно зі статутом Фонду. У разі, якщо досягнути мету Збору неможливо, Фонд негайно визначить іншу мету, на яку буде призначена сума Пожертви.

 • Фонд не стягує з Користувачів, у тому числі з Благодійників, жодних комісій та оплат за користування Сайтом.

 • Після звершення Збору Фонд добровільно публікує на Сайті інформацію про спосіб витрати Фондом коштів Пожертв, отриманих у зв’язку зі Збором, а також іншу інформацію, пов’язану зі Збором, якщо Користувач звернувся до Фонду з проханням цю інформацію опублікувати.

 • Інформація про стан коштів, зібраних у рамках Фандрайзингу, доступна на Веб-сайті, на відповідній підсторінці.

 • Обов’язок Фонду, про який йдеться в п. 1 вище, втрачає чинність, якщо Потребуючий втратить, на думку Фонду, необхідну прозорість для проведення благодійної діяльності Фондом або якщо Фонд отримає інформацію про те, що ця особа веде діяльність з ознаками кримінального або економічного злочину.

 • Обов’язок Фонду, про який йдеться в п. 1 вище, втрачає чинність також у разі смерті Потребуючого.

 • У випадках, про які йдеться у п. 6, якщо Збір, з яким пов’язані переказані Пожертви, проводився б на цілі інші ніж статутні цілі Фонду, а Фонду було б про це невідомо, Фонд докладе усіх зусиль для того, щоб у рамках накопичених у зв’язку зі Збором коштів, надати допомогу іншому Потребуючому за порозумінням з Благодійниками, які переказали Потребуючому Пожертви, про які йдеться в п. 6.

 

Заявки осіб, яким потрібна підтримка

 • Кожен Користувач може за посередництвом формуляра, доступного на Сайті, заявити про особу, яка на його думку у зв’язку з важким станом здоров’я або складною життєвою ситуацією потребує допомоги.

 • Заявки розглядаються у послідовності їх реєстрації Фондом.

 • Фонд, прийнявши заявку, у тому числі після аналізу доданої до заявки медичної документації та кошторису, розгляне можливість оголошення на Сайті Збору для особи, вказаної у заявці. Рішення про оголошення або про відмову в оголошенні Збору Фонд надсилає шляхом повідомлення (e-mail), якщо Фонд не залишить заявку без відповіді.

 • Фонд може відмовити в оголошенні Збору без вказання причини або залишити заявку без відповіді.

 

Персональні дані

 • Уся інформація, що стосується обробки Фондом персональних даних Користувачів, розміщена в окремому документі – «Політика конфіденційності

 

Скарги

 • Кожен Користувач вправі подати скаргу щодо роботи Сайту, а також виконання обов’язків Фондом.

 • Скарги необхідно направляти на електронну пошту Фонду: info@future-ua.com, вказуючи тему «Скарга» або у письмовій формі.

 • Фонд надішле відповідь на скаргу протягом 30 днів з дня її отримання.

 • Відповідь на скаргу буде надіслана Користувачеві на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у рекламації, а у разі, якщо рекламація була заявлена у письмовій формі – на електронну адресу (e-mail), яка була вказана у листі, або у письмовій формі на адресу, вказану у листі.

 • Фонд заявляє, що скарги, які стосуються послуг, які надають треті особи, доступ до яких пов’язаний з користуванням Користувачами Сайтом, у тому числі які надаються Сервісами фінансового посередництва, розглядаються цими третіми особами згідно з умовами та у порядку, передбаченому у правилах надання послуг цими особами.

 

Видалення Облікового запису

 • Благодійник може видалити Обліковий запис самостійно або звернутися до Фонду з проханням про видалення Облікового запису, надсилаючи повідомлення (e-mail) з адреси, вказаної при реєстрації на Сайті, а Фонд зобов’язаний у відповідь на таке прохання видалити цей Обліковий запис.

 • Вимога видалити Обліковий запис розглядається як заява про розірвання договору між Користувачем та Фондом.

 • Розірвання договору відбувається в момент отримання Фондом вимоги.

 • Фонд може розірвати договір з Користувачем та видалити його Обліковий запис у випадку порушення Користувачем цих Правил або якщо він у зв’язку з користуванням Сайтом порушить положення чинного законодавства та незважаючи на попередні зауваження не припинить такі порушення.

 • Потребуючий може вимагати від Фонду усунути усю інформацію, пов’язану з його особою.

 • Фонд може розірвати договір з Потребуючим у будь-який момент у негайному порядку без вказання причини, а також з поважної причини, зокрема, у випадку, якщо виявить, що Потребуючий втратив, на думку Фонду, необхідну прозорість для проведення благодійної діяльності Фондом або якщо Фонд отримає інформацію про те, що Потребуючий веде діяльність з ознаками злочину.

 • Про факт розірвання договору Фондом Користувач або Потребуючий буде поінформований через повідомлення (e-mail), надіслане на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації на Сайті.

 

Зміни у Правилах

 • Фонд залишає за собою право впроваджувати зміни у Правила.

 • Усі зміни Правил будуть опубліковані на Сайті за щонайменше 7 днів до дня набуття змінами чинності.

 

Заключні положення

 • Правила в актуальній версії дійсні з 24 березня 2022 року.

 • Правила знаходяться на інтернет-сторінці Сайту.

 • Всі правовідносини, не врегульовані Правилам, регулюються чинним законодавством України.

 • Сторони вживають необхідних заходів для того, щоб будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, що стосуються Правил, були врегульовані шляхом обговорення та взаємної згоди.

 • У разі, якщо сторони не досягнуть взаємної згоди щодо спірних питань шляхом переговорів то, спори розглядаються в компетентному суді відповідно до чинного законодавства України